Od 2007. godine naplatu komunalne naknade, u ime Opštine/Grada Doboja, vršilo je Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i od tada se vode sve evidencije o naplaćenim i nenaplaćenim potraživanjima na ime plaćanja komunalne naknade.

Sve poslove i evidencije od Odjeljenja za Stambeno-komunalne poslove, 2011. godine preuzeo je dobojski DIRG. Poslovi i način poslovanja tada novosnovanog DIRG-a Doboj, regulisala je Skupštine opštine Doboj Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj i Odlukom o prenosu ovlašćenja vršenja poslova (obje odluke objavljene u Službenom glasniku opštine Doboj 2/11, a možete ih preuzeti ovdje).

Nova Odluka o komunalnoj naknadi koja dodatno uređuje poslove naplate komunalne naknade od strane DIRG-a, usvojila je Skupština grada Doboja 2014. godine (Službeni glasnik Grada Doboja 12/14).

Izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi Skupština grada Doboja usvojila je 2019, (Službeni glasnik Grada Doboja 3/19).