Plaćanje parkinga omogućeno je na tri načina i to:

  • Kupovinom karte na parking aparatu;
  • Putem SMS-a za korisnike Mtel, BH Telekoma i Eronet mobilne mreže;
  • Kupovina karte na prodajnim mjestima koji su obilježeni za prodaju.

NAPOMENA: Karte kupljene na prodajnim mjestima popunjava sam vozač/korisnik parkinga obilježavajući tačno datum i vrijeme svog parkiranja – pogledajte galeriju fotografija u prilogu).

Pregled maloprodajnih objekata za prodaju parking karti

Pored satne, višesatne i dnevne karte korisnicima su dostupne i privilegovane karte:

ZA SVA PARKIRALIŠTA osim zatvorenog parkirališta kod “Zelene pijace:

  • Godišnja karta za sva parkirališta – cijena 150KM;
  • Mjesečna karta za sva parkirališta – cijena 30KM.

STANARSKA (ZEV) parking karta samo za ulicu u kojoj je prijavljeno mjesto prebivališta:

  • Godišnja stanarska karta, cijena 50KM;
  • Mjesečna stanarska karta, cijena 10KM.

KARTE ZA POSLOVNE PROSTORE samo u ulici gdje se nalazi poslovni prostor zaposlenog:

  • Godišnja karta – cijena 100KM,
  • Mjesečna karta – cijena 20KM.