Počela naplata parkinga putem SMS-a

sms parking doboj

JAVNO PREDZEĆE
„DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ GRADA DOBOJA” d.o.o.
1. februar 2020.

Korisnik parkiališta započinje parkiranja putem sms poruke na način da u tekst nove poruke upišete registarski broj vozila:

  • Poruka se šalje na broj koji je određen za plaćanje usluge parkiranja
  • Nakon ispravno poslate poruke sistem korisniku vraća infomraciju u vidu sms poruke u kojoj je naveden registarski broj vozila za koji je plaćen parking, iznos naplaćene usluge i obavještenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.
  • Pet do deset minuta prije isteka ukupno uplaćenog vremena parkiranja korisnik dobija sms poruku sa obavještenjem o isteku vremena u trenutku isteka (datum, sat i minut)
  • Nakon dobijanja informacije iz predhodna dva stava, korisnik može poslati još SMS poruka i unaprijed produžiti parkiranje za sledeći sat parkiranja
  • Ako informacioni sistem (u daljem tekstu sistem) ustanovi da poruka nije pravilno poslata, korisnik dobija upozorenje o pogrešno poslatoj poruci i tada treba ponoviti slanje ispravne poruke
  • Ukoliko korisnik namjerno li grškom pošalje ss poruku za uslugu parkiranja u vremenu kada sistem ne radi, automatski se uplata odlaže i važi za prvi sat naplate u prvom sledećem danu kad se vrši naplata i korisnik dobija obavještenje o tome
  • Ukoliko sistem iz bilo kojih razloga nije operativan, korisnik nakon slanja poruke dobija informaciju da sistem nije operativan i da korisnik koristi alternativan način plaćanja usluge korišćenja parkinga

Korisnik parking prostora slanjem SMS poruke na odovarajući broj, koji se nalazi na vertikalnoj signalizaciji, može platiti parkiranje za zonu u kojoj je parkirano vozilo.

Kontaktiraj nas

Ispunite formu ispod ili nas pozovite i mi ćemo kontaktirati vas.