Na osnovu Ugovora o prenosu ovlašćenja vršenja poslova iz nadležnost i opštine Doboj zaključenog 20. aprila 2011, i Aneksa ovog ugovora od 03. juna 2011:

Ugovorne strane su saglasne da Direkcija preuzima i obavlja poslove kako slijedi:

  • Poslovi komunalne naknade po osnovu vlasništva ili korišćenja stambenog poslovnog prostora, garaža, (svih oblika svojine), javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i sve promjene obaveznika navedene naknade;
  • Poslovi davanja na privremeno korištenje (zakup) poslovnih prostora, garaža i drugih javnih površina u vlasništvu Grada Doboja na urbanom području grada i ostalim naseljima na administrativnom području grada Doboja;
  • Poslovi upravljanja, uređenja, korišćenja, naplate i evidencije o naplati javnih parkirališta;
  • Poslovi upisa osnivanja i promjena kod zajednica etažnih vlasnika (ZEV) na području grada Doboja.

Imate pitanja? Obratite nam se a mi ćemo u najkraćem roku dostaviti odgovor na vaš upit.

Kontaktirajte nas