Pravni osnov kompletnog sistema naplate parkiranja na teritoriji grada Doboja, za koju je zadužena Direkcija za izgradnju grada (DIRG), je Odluka Skupštine grada Doboja o javnim parkiralištima usvojena 30. aprila 2019.