Član 6.

Pravni osnov je član 19. Zakona o održavanju stambenih zgrada (Službeni glasnik RS brojevi: 16/02 i 65/03), odredbe Pravilnika o upisu u registar zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada (Službeni glasnik RS 74/03), Odluke o prenosu ovlašćenja vršenja poslova (Službeni glasnik opštine Doboj 2/11) i Ugovor o prenosu ovlašćenja vršenja poslova iz nadležnosti opštine Doboj broj: 02-022-1-706/11 od 24. aprila 2011. godine.

Ugovorne strane, imajući u vidu Zakonski osnov i Zakonom određen organ u čijoj je nadležnosti je registracija ZEV-a (opštinski organ za stambene poslove), poslove pripreme i obrade dokumentacije uređuju na sljedeći način:

  • Grad, kao i do sad, zaprima sve zahtjeve stranaka (uz naplatu takse ukoliko je ista propisana) koji se odnose na upis osnivanja i upis promjena kod ZEV-a, te iste, uz propratno pismo, prosljeđuje Direkciji na rad;
  • Direkcija nakon sačinjavanja prijedloga akata, iste uz dopis dostavlja Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove na potpis i ovjeru, a zatim vraća Direkciji na arhiviranje i dostavu stranci;
  • sve informacije po predmetnom pitanju za stranke daje Direkcija. Info telefon broj 053/208-611