Vremensko ograničenje parkiranja u Ekstra zoni (Ulica Svetog Save)

Novim Pravilnikom o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate komunalne takse za parkiranje na javnim parkiralištima na području grada Doboja, broj 02-022-61/22 od 25. janura 2022. godine, izvršena je izmjena vremenskog ograničenja zadržavanja na otvorenom parkiralištu u Ekstra parking zoni u gradu Doboju (Ulica Svetog Save).

Naime, ovim Pravilnikom se ograničava zadržavanje vozila u Ekstra parking zoni (Ulica Svetog Save) na maksimalno 2 sata (120 minuta) od momenta plaćanja karte. Po isteku tih 2 sata, vozači su obavezni izvršiti izmještanje svog vozila sa parkinga u Ekstra zoni (Ulica Svetog Save) na najmanje 1 sat (60 minuta).

Ova izmjena pravilnika o ograničenju vremena zadržavanja vozila na parkingu u Ekstra zoni vrijedi i za sve vozače sa kupljenom pretplatnom godišnjom kartom.

Stanarske pretplatne godišnje karte (ZEV karte), NE VAŽE za parkiranje u Ekstra zoni, odnosno u Ulici Svetog Save u Doboju.

Pretplatne godišnje i povlaštene (mjesečne i godišnje) parking karte, karte izdate od dobojske Gradske uprave po bilo kom osnovu podliježu vremenskom ograničenju, kao i invalidske parking karte sa međunarodnim znakom pristupačnosti koje izdaje CIPS.

IZVOD IZ PRAVILNIKA:

Komunalne takse na otvorenom parkiralištu u ekstra zoni, bez obzira na način naplate, su sljedeće:

  • Parking karta za parkiranje u ekstra zoni iznosi 1 KM za svaki čas parkiranja, s tim da najduže vrijeme trajanja parkiranja iznosi 2 (dva) vezana časa, nakon čega vozilo mora napustiti ekstra zonu na minimalno 1 (jedan) čas;
  • Višesatna karta za parkiranje u ekstra zoni iznosi 5 KM, s tim da najduže vrijeme trajanja parkiranja iznosi 2 (dva) vezana časa, nakon čega vozilo mora napustiti ekstra zonu na minimalno 1 (jedan) čas;
  • Dnevna karta za otvorena parkirališta iznosi 10 KM, u ekstra zoni se može koristiti uz poštovanje uslova i načina parkiranja u ovoj zoni, tj. najduže zadržavanje vozila je 2 (dva) vezana časa, nakon čega vozilo mora napustiti ekstra zonu na minimalno 1 (jedan) čas;
  • Pretplatna karta za sva otvorena parkirališta se može koristiti uz poštovanje uslova i načina parkiranja u ovoj zoni, tj. najduže zadržavanje vozila je 2 (dva) vezana časa, nakon čega vozilo mora napustiti ekstra zonu na minimalno 1 (jedan) čas. Komunalna taksa na svim zatvorenim parkiralištima na kojima je plaćanje komunalne takse za parkiranje organizovano putem poluautomatskih, odnosno automatskih sistema naplate iznosi 1 KM po započetom satu, a plaća se isključivo prilikom izlaska sa parkirališta prema podacima sa ulaznog print listića. Za ovakav način naplate parkinga ne važe karte za otvorena parkirališta satna, višesatna, dnevna, stanarska i pretplatne karte za sva parkirališta.

Kontaktiraj nas

Ispunite formu ispod ili nas pozovite i mi ćemo kontaktirati vas.